Assen

Thema Jezus, de Leidsman van ons geloof
( de brief aan de Hebreeën )
Spreker Wim Zwitser
Plaats Gebouw De Schakel
Witterhoofdweg 1a
9405 HX Assen
Routebeschrijving
Aanvang 20.00 uur
Inlichtingen Erik Dekker, Assen    tel 0592 707467    mail naar Erik
Bart Klaren, Assen    tel 0592 268025    mail naar Bart
22 september 2018 Jezus, de Zoon van God
Hebreeën 1
God sprak vroeger door profeten, maar met de komst van de Heer Jezus spreekt God Zélf. Hij is dan ook groter dan alle schepselen.
20 oktober 2018 Jezus, de Zoon des Mensen
Hebreeën 2
De Heer Jezus is ook Mens, vroeger gedood, nu verheerlijkt in de hemel en straks zal Hij regeren op aarde.
17 november 2018 Jezus, de Zoon over Gods huis
Hebreeën 3 - 4
Hij is apostel (net als Mozes) en spreekt namens God tot ons. Hij is hogepriester (net als Aäron) en spreekt namens ons tot God.
8 december 2018 Jezus, de Hogepriester
Hebreeën 5 - 7
Christus is hogepriester naar de orde van Melchizedek (koning én priester), maar nu oefent Hij het priesterschap van Aäron uit.
19 januari 2019 Jezus, de Middelaar
Hebreeën 8 - 9
De zegeningen van het nieuwe verbond gelden né al, terwijl het aardse heiligdom heeft plaatsgemaakt voor een hemels.
16 februari 2019 Jezus, het volmaakte offer
Hebreeën 10
Alle oudtestamentische offers wezen vooruit naar het ene, volmaakte offer van Christus. Daardoor zijn ook wij volmaakt.
16 maart 2019 Het geloof ziet vooruit
Hebreeën 11
Het geloof is een zekerheid van wat wij hopen, ook al is er nog niets van te zien. Voorbeelden zijn Abel, Henoch, Noach en Abraham.
20 april 2019 Het geloof ziet omhoog
Hebreeën 11
Het geloof is een overtuiging van wat wij niet zien, ook al is de tegenstand nog zo groot. Voorbeelden zijn Mozes, Rachab en anderen.
18 mei 2019 Jezus, de Voleinder van het geloof
Hebreeën 12 - 13
Het geloof is een wedloop. Aan de eindstreep staat de Heer Jezus. Hij moedigt ons aan om vol te houden, zoals Hij dat deed.