Het verbond

De doop en het verbond met Abraham worden door veel christenen met elkaar in verband gebracht.
De gedachte is dat de Kerk de geestelijke voortzetting is van Israël, en dat elke baby uit christelijke ouders bij de doop deel krijgt aan Gods zegeningen op grond van het verbond met Abraham, ongeveer op de manier zoals jongetjes in Israël dat vroeger kregen bij hun besnijdenis.

Dit roept veel vragen op, zoals:

  • is de doop gekomen in de plaats van de besnijdenis?
  • aan welke zegeningen krijgt zo'n baby dan deel?
  • vindt de wedergeboorte plaats bij de doop of op latere leeftijd?
  • als het kind later zelf nog een bewuste stap (=bekering?) moet zetten, maar het doet dat niet, raakt het dan die zegeningen kwijt?
  • als een kind sterft, voordat het zo'n stap heeft kunnen zetten, gaat het dan verloren?
  • hoe zit het met een kind van ongelovige ouders, dat jong sterft?

Onder de titel 'Verbondskinderen?' is in 1979 een verhelderende brochure verschenen van de hand van de evangelisten J.G.Fijnvandraat en J.Ph.Fijnvandraat.
Aangezien deze brochure niet meer verkrijgbaar is, en het onderwerp nog even actueel is als destijds, lijkt het ons nuttig om de inhoud hier ter beschikking te stellen.
Het bestaat uit 2 hoofdstukken:

  1. besnijdenis en doop
  2. zijn kinderen die jong sterven behouden?

Meelezen