Downloads

Thema Lezingen Type Plaats Seizoen
Romeinen 14 audio + presentatie Noordhorn 2019-2021
Johannes 15 audio + presentatie Assen & Baflo/Warffum 2019-2021
Christus, de Zoon van David 8 video Franeker 2020-2021
Bijzondere tijden - eindtijd? 2 video Almelo 2020
Gods heilsplan van begin tot eind 5 audio + presentatie Katwijk aan Zee 2019-2020
Hoofdpersonen eindtijd 4 audio + presentatie Steenwijk 2019
Jesaja 11 audio + presentatie Noordhorn 2018-2019
Hebreeën 9 audio + presentatie Assen & Warffum 2018-2019
1 Johannes 5 audio Katwijk aan Zee 2018-2019
Openbaring 11 audio + presentatie Noordhorn 2017-2018
Handelingen 18 audio + presentatie Assen & Warffum 2015-2017
De kleine profeten 9 audio + presentatie Assen & Warffum 2014-2015
De komst van Christus 5 audio + presentatie Assen 2014
Richteren 17 samenvatting Uithuizermeeden 2010-2012

Brief aan de Romeinen

Romeinen 1 Gods kracht tot verlossing
Romeinen 2 - 3 Rechtvaardiging door geloof
Romeinen 4 - 5 Vrede met God
Romeinen 5 - 6 Een nieuwe en levende wandel
Romeinen 7 Vrijgemaakt, waarvan?
Romeinen 8 Gods Geest heeft de leiding
Romeinen 9 - 10 Israël en Gods beloften
Romeinen 10 - 11 Heel Israël zal gered worden
Romeinen 12 Leven in liefde
Romeinen 13 Onderdanig aan de overheid
Romeinen 14 Sterken en zwakken horen elkaar te verdragen

Evangelie van Johannes

Johannes 1: 1 - 18 God de Zoon onder mensen
Johannes 1: 19 - 52 Het Lam van God
Johannes 2 Geloof in de tekenen
Johannes 3 Eeuwig leven of verloren
Johannes 4 De gave van God
Johannes 5 Christus de Rechter
Johannes 6 Het brood des levens
Johannes 7 Stromen van levend water
Johannes 8 Het licht van de wereld
Johannes 9 Blinden gaan zien!

Christus, de Zoon van David

David tot koning gezalfd Waarom Christus rechten heeft op de troon van David
De vijand verslagen maar geen koning Jeruzalem maakt kennis met David
David op weg naar de troon David blijkt een profeet te zijn
David is geen volmaakte koning Een zwarte bladzijde in zijn koningschap
Koning Salomo, de vredevorst Een beschrijving van het vrederijk

Bijzondere tijden - tekenen van de eindtijd?

De corona pandemie Impact op mondiaal niveau
Israël en de Arabieren Samen op weg naar vrede?

Gods heilsplan van begin tot eind - de broers in Genesis

Christus is Overwinnaar en Bevrijder Kaïn en Abel
De mensheid is verdeeld in volken Sem, Cham en Jafeth
Gods verbond is met Israël Isaäk en Ismaël
Israël krijgt Gods zegen Jakob en Ezau
Israël zal de Messias aannemen Jozef en zijn broers (Franeker)

Hoofdpersonen eindtijd

Europa en Babylon
Israël en de antichrist
Machten rond Israël
Christus

Het boek Jesaja

Jesaja 1 - 2 Gods Woord klinkt vanuit Jeruzalem
Jesaja 3 - 5 Het lied van de wijngaard
Jesaja 6 - 10 Immanuël: God met ons!
Jesaja 11 - 27 Gods visie op de volken
Jesaja 28 - 35 God is trouw aan Zijn beloften
Jesaja 36 - 39 De gebeden van Hizkia
Jesaja 40 - 48 God zal Israël verlossen
Jesaja 49 - 52 Christus, de Knecht van God
Jesaja 53 De dood van Christus heeft gevolgen
Jesaja 54 - 60 De bekering van Israël
Jesaja 61 - 66 Het Messiaanse vrederijk

De brief aan de Hebreeën

Hebreeën 1 Jezus, de Zoon van God
Hebreeën 2 Jezus, de Zoon des Mensen
Hebreeën 3 - 4 Jezus, de Zoon over Gods huis
Hebreeën 5 - 7 Jezus, de Hogepriester
Hebreeën 7 - 9 Jezus, de Middelaar
Hebreeën 9 - 10 Jezus, het volmaakte offer
Hebreeën 11a Het geloof kijkt vooruit
Hebreeën 11b Het geloof kijkt omhoog
Hebreeën 12 - 13 Jezus, de Voleinder van het geloof

1 Johannes

1 Johannes 1 God is licht en geen duisternis!
1 Johannes 2 Is een jonge gelovige kwetsbaar?
1 Johannes 3 Waaraan is een kind van God herkenbaar?
1 Johannes 4 Wie is de antichrist?
1 Johannes 5 Wat is het eeuwige leven?

Openbaring

Openbaring 1 Christus, de opgestane Majesteit
Openbaring 2 - 3 Een rapport voor zeven gemeenten
Openbaring 4 - 5 Mensen in de hemel!
Openbaring 6 - 7 Zeven zegels
Openbaring 8 - 11 Zeven bazuinen
Openbaring 12 - 13 Drie tekenen in de hemel
Openbaring 13 - 15 Een blik op de grote verdrukking
Openbaring 15 - 19 De valse en de echte bruid
Openbaring 19 - 21 De verschijning van Christus
Openbaring 21 Het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 20 - 22 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Handelingen

Handelingen 1 Een koninkrijk zonder Koning
Handelingen 2 De komst van de Heilige Geest
Handelingen 3 - 4 Petrus en Johannes - zonder angst op weg
Handelingen 5 - 6 Onrust in de jonge gemeente
Handelingen 6 - 7 Stefanus - de eerste martelaar
Handelingen 8 Filippus - de evangelist
Handelingen 9 Paulus - van vervolger tot apostel
Handelingen 10 Petrus - Israëls grens gaat open
Handelingen 11 - 12 Antiochië - het nieuwe startpunt
Handelingen 13 - 14 Eerste zendingsreis van Paulus
Handelingen 15 Apostelvergadering in Jeruzalem
Handelingen 16 Tweede zendingsreis van Paulus (1)
Handelingen 17 - 18 Tweede zendingsreis van Paulus (2)
Handelingen 19 - 20 Derde zendingsreis van Paulus
Handelingen 21 - 22 Paulus gearresteerd in Jeruzalem
Handelingen 23 - 24 Paulus voor de Raad en voor Felix
Handelingen 25 - 26 Paulus voor Festus en Agrippa
Handelingen 27 - 28 Paulus reis naar Rome

De kleine profeten

Jona Een onwillige evangelist ervaart zegen
Amos Van afgoderij tot herstel
Hosea Gods trouw vs Israëls ontrouw
Joël De Heer redt elk die Hem aanroept
Micha God houdt Zijn Woord
Nahum God tuchtigt die Hij liefheeft
Zefanja Waar het volk faalt, is de Heer Verlosser
Habakuk Wachten op de Heer wordt altijd beloond
Obadja God duldt geen haat tegen Zijn volk

De komst van Christus

Gaan er vandaag al profetieën in vervulling?
Christus komt - voor wie?
Het boek Openbaring - enkele sleutels
Christus is ook Rechter, maar wanneer en voor wie?
Israëls toekomst

Richteren

Richteren 1 Jozua, Kaleb en hun huizen
Richteren 2 Israëls volgende generaties na Gilgal
Richteren 3: 1 - 11 Otniël en de koning van Mesopotamië
Richteren 3: 12 - 30 Ehud en Eglon, de koning van Moab
Richteren 3 - 5 Debora: een wijze vrouw
Richteren 6: 1 - 24 Gideon: een dappere held
Richteren 6: 25 - 40 Gideon overtuigd door een teken
Richteren 7 Gideon trekt ten strijde
Richteren 8 De sterkte en zwakte van Gideon
Richteren 9 De tijd ná Gideon: pure machtsstrijd
Richteren 10 Tola en Jaïr, wat een verademing
Richteren 11 Jefta, van bendeleider tot richter
Richteren 12 Jefta valt zijn broeders hard aan
Richteren 13 Simson, aankondiging van een nazireeër
Richteren 14 Het raadsel van Simson
Richteren 15 Simson vecht met de Filistijnen
Richteren 18 Ieder deed wat goed was in eigen ogen